اخبار شهردار دیدارشهرداربا رئیس شوراهای حل اختلاف وریاست دفترنظارت وبازرسی برانتخابات 1400/7/22

دیدارشهرداربا رئیس شوراهای حل اختلاف وریاست دفترنظارت وبازرسی برانتخابات

دیدارشهرداربا رئیس شوراهای حل اختلاف وریاست دفترنظارت وبازرسی برانتخابات

به گزارش روابط عمومی شهرداری حسن آباد: عصرروزچهارشنبه بیست ویکم مهرماه ، شیرزادیعقوبی شهردارحسن آبادبه همراه علیرضا شیدوش مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر با حجت الاسلام مرادی رئیس شوراهای حل اختلاف وریاست دفترنظارت وبازرسی برانتخابات وامام جماعت مسجدحضرت ابوالفضل (ع) دیداروگفتگوکرد.

دراین دیدارحجت الاسلام مرادی ضمن تبریک انتصاب شیرزادیعقوبی بعنوان شهردارحسن آ باد رهنمودهای خودراارائه نموده ودرادامه به تعاملات فی مابین ، تلاش برای تحقق اهداف توسعه شهردرحوزه های مختلف ،بویژه فرهنگی اجتماعی و..با هدف تحقق خواسته هاورضایت حداکثری شهروندان تاکیدشد.

شیرزادیعقوبی شهردارحسن آباد، ضمن تشکراز رهنمودهای حجت الاسلام مرادی اظهارداشت، حرکت درجهت رضایتمندی مردم ،  منشورخدمت درشهرداری است ودرجهت تحقق رضایتمندی شهروندان از هیچ گونه تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/5893
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 13:58 1400/9/17