اخبار شهردار دیدار سرپرست شهرداری شریف آبادبا شهردارحسن آباد 1400/7/25

گزارش تصویری

دیدار سرپرست شهرداری شریف آبادبا...

گزارش تصویری

دیدار سرپرست شهرداری شریف آبادبا شهردارحسن آباد

عصرروز شنبه 24 مهرماه مهندس نعمت پورسرپرست شهرداری شریف آباد به همراه مسئول بازرسی وکارپردازی با مهندس شیرزادیعقوبی شهردارحسن آبادفشافویه دیداروضمن تبریک انتصاب ایشان بعنوان شهردارحسن آباد، درخصوص موضوعات مختلف شهری تبادل نظرصورت گرفت .

  • hassanabadcity.ir/fastnews/4222
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 13:58 1400/9/17