خبر فرهنگی استقبال پرشورشهروندان درچهارمین روزازبرگزاری نمایشگاه دفاع مقدس درشهرحسن آباد 1402/7/5

استقبال پرشورشهروندان درچهارمین روزازبرگزاری نمایشگاه دفاع مقدس درشهرحسن آباد

استقبال پرشورشهروندان درچهارمین روزازبرگزاری نمایشگاه دفاع مقدس درشهرحسن آباد

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری حسن آباداز استقبال پرشورشهروندان درچهارمین روزازبرگزاری نمایشگاه ارزش ها و دستاوردهای دفاع مقدس "خاکیان افلاکی" درشهرحسن آبادخبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد: محمدجوادقمی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری نمایشگاه دفاع مقدس درشهرحسن آباداز استقبال پرشورشهروندان درچهارمین روزازبرگزاری نمایشگاه ارزش ها و دستاوردهای دفاع مقدس "خاکیان افلاکی" خبردادوافزود، با توجه به استقبال پرشورشهروندان عزیزدراین نمایشگاه برنامه های مختلفی درچهارمین روز ازنمایشگاه ارزش ها و دستاوردهای دفاع مقدس "خاکیان افلاکی اجراشدکه از جمله آن با توجه به حضوردانش آموزان مقاطع مختلف برگزاری مسابقه باموضوع دفاع مقدس،حضورسردارمسجدی ازپیشکسوتان جبهه وازجانبازان هشت سال دفاع مقدس دراین نمایشگاه وایرادسخنرانی وروایت گری توسط ایشان  ،حضوررسانه محلی فشافویه نیوز جهت پیگیری درخواست های شهروندان عزیز درمیزخدمت غرفه شهرداری وشورای اسلامی شهر،حضورورزشکاران ومربیان وهیئت های ورزشی درغرفه شهرداری درراستای پاسخگویی درخواست های شهروندان عزیزدرحوزه ورزش،برگزاری مسابقات مختلف ،روایت گری توسط  یکی ازرزمندگان هشت سال دفاع مقدس شهرحسن آباددراین نمایشگاه درغرفه حوزه مقاومت بسیج 459 شیخ کلینی (ره) وبرنامه های دیگربوده است.

گفتنی است نمایشگاه ارزش ها و دستاوردهای دفاع مقدس "خاکیان افلاکی" دربلوارشهید شریفی ،فرهنگسرای پیامبر اعظم ص (ساختمان معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری حسن آباد) واقع شده است وتاهفتم مهرماه از ساعت ۱۷ لغایت ۲۱ پذیرای عموم مردم خواهد بود.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/9029
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 08:33 1403/5/1