خبر فرهنگی با هدف بررسی مشکلات حوزه ورزش واماکن ورزشی شهرداری ؛ 1402/5/2

بازدیدسرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی وورزشی شهرداری به همراه رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای...

بازدیدسرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی وورزشی شهرداری به همراه رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهرحسن آبادازمجموعه های ورزشی شهرداری حسن آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد: محمدجوادقمی سرپرست معاونت فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری به همراه موسویان نائب رییس شورا اسلامی شهرحسن آباد علیرضا شیدوش مسئول کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر، روز یکشنبه از مجموعه های ورزشی شهرداری بازدیدوازنزدیک  به برسی فعالیت های حوزه ورزش شهرداری ،امکانات موجود ومشکلات وکمبودهای این حوزه پرداختند.

محمدجوادقمی سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری گفت،  پیروتاکیدمهندس یعقوبی شهردارحسن آبادنسبت به برنامه ریزی دقیق درحوزه ورزش وپیگیری مشکلات این حوزه ،بازدیدمیدانی از اماکن ومجموعه های ورزشی شهرداری که خوشبختانه این شهرداری  اقدامات قابل توجه ای رادرراستای توسعه اماکن ورزشی برداشته ،امروزدردستورکارقرارگرفت تا با بررسی دقیق به رفع نواقص موجودبپردازیم.

وی اظهار داشت: بازسازی اماکن ورزشی در بوستان های محله های شهر،سالن ها ومجموعه های ورزشی شهرداری و همچنین زمینهای فوتبال چمن و چمن مصنوعی از برنامه‌های شهرداری وشورای اسلامی شهردر راستای احیا، بهسازی و توسعه اماکن ورزشی شهر بوده که دردستورکارقرارگرفت وپیگیری وانجام خواهدشد.

در این بازدید مسائل و مشکلات مدارس فوتبال نیز مورد بررسی و همچنین با پیشکسوتان فوتبال در خصوص مشکلات ورزشی شهر گفتمان صورت گرفت.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/1907
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 12:23 1402/12/10