خبر فرهنگی دیدار رئیس اداره آموزش و پرورش با شهردارحسن آباد 1399/10/23

حیدری رئیس آموزش وپرورش فشافویه درمعیت مدیرحراست ومسئول اموربانوان وانجمن اولیا ومعاون آموزشی...

حیدری رئیس آموزش وپرورش فشافویه درمعیت مدیرحراست ومسئول اموربانوان وانجمن اولیا ومعاون آموزشی ، با حضوردرشهرداری با محمدقدس شهردارحسن آباددیداروانتصاب ایشان رادراین پست تبریک گفتند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه عصرروز دوشنبه بیست ودوم دی ماه حیدری رئیس آموزش وپرورش  ، در این دیدار ضمن تبریک انتصاب شهردار و عرض خیر مقدم به قدس، برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و بهروزی و آمادگی خود و خانواده بزرگ فرهنگیان فشافویه را به منظور همدلی، همراهی و همکاری با شهرداری در زمینه خدمت به مردم خوب و فهیم این شهر اعلام نمود.

دراین دیدارکه  قدرتی نایب رئیس شورای اسلامی شهرنیزحضورداشت ، ایشان به تشریح وضعیت آموزش و پرورش در زمینه آمار نیروی انسانی، آمار دانش آموزی، تجهیزات و فضاهای آموزشی و ... پرداخت و ومشکلات ودغدغه های اصلی واساسی آموزش وپرورش این منطقه موردبررسی قرارگرفت واز مدیریت شهری درخواست همکاری وحمایت دررفع مشکلات راخواستارشدند.

حیدری رئیس آموزش وپرورش مشارکت خیرین رادرتوسعه فضاهای آموزشی پراهمیت برشمرد واز همکاری خیرین وشهرداری وسایردستگاه ها درایجادفضاهای آموزشی وکمک های دیگر قدردانی کرد.

محمد قدس شهردارحسن آباد نیزضمن قدردانی از حضوررئیس آموزش وپرورش درشهرداری،  نقش آموزش وپرورش رادرتوسعه زیرساخت های فرهنگی واجتماعی درشهرها پراهمیت برشمرد ودرادامه مطالبی درزمینه آموزش وارتقاء سطح سلامت جامعه وتعاملات فیمابین بیان وآمادگی خودراجهت پیشبرداهداف فرهنگی واجتماعی وآموزشی اعلام کرد.

 

  • hassanabadcity.ir/fastnews/3422
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 08:33 1403/5/1