خبر فرهنگی پویش «ارمغان کتاب» در فرهنگسرای پیامبراعظم(ص) شهرحسن آباد 1400/8/26

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری پویش ارمغان کتاب...

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری پویش ارمغان کتاب را برگزار کرد که در آن، هر کودک، یک کتاب هدیه گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری حسن آباد فشافویه: همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی نظر به توجه ویژه رهبر انقلاب به مقوله کتاب و کتابخوانی و تأکیدات ایشان به کتاب‌خوان شدن جامعه،پیرودستورمدیریت شهری برنامه های ویژه ای دردوبخش فضای مجازی وحقیقی دردستورکارواحدفرهنگی اجتماعی وورزشی شهرداری قرارگرفت که درگام اول طرح پویش ارمغان کتاب در فرهنگسرای پیامبراعظم(ص) ساختمان فرهنگی اجتماعی شهرداری برگزار گردیدوهرکودک یک کتاب هدیه گرفت.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/4869
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 12:23 1402/12/10