خبر فرهنگی 📷همزمان باهفته بزرگداشت مقام معلم؛ 1402/2/14

🌀حضورمهندس یعقوبی شهردارحسن آباددرساختمان فرهنگی اجتماعی وبازدیداز فضاهای آموزشی این مجموعه شهرداری

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد:...

🌀حضورمهندس یعقوبی شهردارحسن آباددرساختمان فرهنگی اجتماعی وبازدیداز فضاهای آموزشی این مجموعه شهرداری

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد: همزمان باهفته بزرگداشت مقام معلم؛ مهندس یعقوبی شهردارحسن آباددرساختمان فرهنگی اجتماعی حضوریافت واز فضاهای آموزشی این مجموعه شهرداری  بازدیدبعمل آورد.

🔺دراین بازدیدکه سیدمرتضی کرمانی مسئول فرهنگی اجتماعی شهرداری ایشان راهمراهی میکردند، با اهدای لوح تقدیرازمعلم فرهیخته ومسئول کمیسیون فرهنگی اجتماعی وورزشی شورای اسلامی شهربه مناسبت هفته معلم تجلیل بعمل آوردند.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/6703
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 12:23 1402/12/10