حمل و نقل عملیات گسترده ساماندهی تابلوها وعلائم ترافیکی درشهرحسن آباد 1400/7/24

مسئول حمل و نقل و ترافیک شهرداری از ساماندهی تابلوها...

مسئول حمل و نقل و ترافیک شهرداری از ساماندهی تابلوها وعلائم ترافیکی درشهرخبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه : سیدمرتضی کرمانی گفت: ، پیروجلسات هماهنگی وتاکیدات مدیریت شهری نسبت به ساماندهی تابلوها وعلائم ترافیکی درشهر با هدف ارتقای سطح فرهنگ ترافیک ، امنیت و ایمن سازی عابران پیاده آراستگی و بهسازی فضای شهری ، با توجه به قدیمی بودن وفرسودگی علائم ترافیکی ، ساماندهی تابلوها دردستورکارقرارگرفت واکیپ ترافیک شهرداری از هفته گذشته اقدام به تعویض تابلوها نموده است.

کرمانی گفت : طرح ساماندهی علائم ترافیکی درشهربا هدف دیدبهتررانندگان وامنیت وآسایش بیشترشهروندان همچنان ادامه دارد.

وی افزود، اقداماتی نظیر خط کشی محوری، رنگ آمیزی سرعتگیرها و بازبینی چراغ های راهنمایی و...نیزدردستورکارقرارگرفته براساس برنامه زمان بندی شده انجام خواهدشد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/7748
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 13:58 1400/9/17