خدمات شهري آغاز هرس بیش از40هزار اصله درخت ودرختچه در معابر،میادین و بوستان‌های شهرحسن آباد 1402/9/16

مسئول فضای سبزشهرداری حسن آباداز آغاز هرس بیش از40هزار اصله درخت ودرختچه در معابر،میادین...

مسئول فضای سبزشهرداری حسن آباداز آغاز هرس بیش از40هزار اصله درخت ودرختچه در معابر،میادین و بوستان‌های شهرخبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد:مصطفی طاهری مسئول فضای سبزشهرداری  با اشاره به اهمیت هرس درختان در فصل پاییز اظهار کرد: با توجه به تاکیدات مدیریت شهری نصبت به هرس درختان درمعابر،میادین و بوستان‌های شهر،این اقدام  با هدف ایجادفرم مناسب، فراهم‌آوری شرایط بهینه رشد و تعادل بین شاخه و ریشه، هرس و فرم‌دهی طی روزهای اخیرآغازشده است ودراین طرح بالغ بر 40هزاراصله درخت ودرختچه درنقاط مختلف شهراز جمله میادین ،بلوارهای سطح شهروبوستان ها ومعابر،هرس خواهدشد.

وی درادامه افزود: درکنارهرس درختان اقدامات دیگری که با آغازفصل سرما درحوزه فضای سبز شهرقابل اجرااست از قبیل جمع‌آوری خاک مازاد باغچه‌ها، پاکسازی، تقویت درختان با کود ، کندوکوب، زیرو رو کردن خاک بستر باغچه‌های معابر و جنگل‌کاری‌های سطح شهر و...نیز انجام خواهدشد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/6536
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 12:23 1402/12/10