خدمات شهري بیش از 5هزارمترطول از جداول سطح شهرحسن آبادزنگ آمیزی شد 1402/9/11

سرپرست حوزه خدمات شهری شهرداری از رنگ آمیزی بیش از 5هزارمترطول از جداول رفوژمیانی بلوارهای...

سرپرست حوزه خدمات شهری شهرداری از رنگ آمیزی بیش از 5هزارمترطول از جداول رفوژمیانی بلوارهای سطح شهرحسن آبادخبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد، محمدجوادقمی سرپرست حوزه خدمات شهری اظهار داشت: پیروتاکیدات شهردارمحترم درخصوص زیبا سازی سطح شهر، رنگ آمیزی جداول رفوژمیانی بلوارهای سطح شهربه منظورارتقاء کیفیت نماومنظرشهری طی روزهای اخیرآغازو هم اکنون یک اکیپ در سطح شهرمشغول فعالیت است.

وی درادامه افزود،عملیات رنگ آمیزی جداول رفوژمیانی ادامه بلوارتازه تاسیس شهیدشریفی ،بلوارشهیدباهنردرمحله احمدیه به انجام رسیدودربلوارهای شهیدبهشتی ،شهیدرجایی ومناطق دیگرشهرادامه خواهدیافت.

شایان ذکراست درراستای زیباسازی سطح شهرعملیان نقاشی دیواری ودیوارنویسی ومعدوم سازی تبلیغات محیطی غیرمجازنیزدرحال اجرااست.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/7909
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 12:23 1402/12/10