خدمات شهري تعویض مخازن زباله مكانیزه فرسوده توسط شهرداری 1400/6/18

مسئول خدمات شهرشهرداری حسن آبادفشافویه از تعویض مخازن زباله مكانیزه فرسوده وفعالیت...

مسئول خدمات شهرشهرداری حسن آبادفشافویه از تعویض مخازن زباله مكانیزه فرسوده وفعالیت های گسترده دراین حوزه خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه ، سیدمرتضی کرمانی مسئول خدمات شهرگفت: بهسازی مخزن های زباله مکانیزه از مطالبات شهروندان محترم بوده که با هدف ارتقاء بهداشت عمومی وهمچنین زیباسازی مبلمان شهری وجلوگیری از پخش زباله درشهربا توجه به فرسودگی تعدادی از این مخازن تهیه مخازن جدیددردستورکارقرارگرفت ومخازن جدیدبه تناسب درخیابان ها ومعابراصلی نصب خواهدشد.

وی درادامه اشاره ای به اقدامات وفعالیت های حوزه خدمات شهرپرداخت وافزود، ازمهم ترین اقدامات این حوزه پاکسازی معابرسطح شهروزمین های مجاورمناطق مسکونی بوده است که با بکارگیری تمامی تجهیزات وماشین آلات شهرداری وبا همکاری واحدعمران با هدف بهبودوضعیت سیما ومنظرشهری وتحت نظارت میدانی ومستقیم سرپرست شهرداری انجام شد وهمچنان ادامه دارد.

از برنامه های دیگر این حوزه لایروبی مستمر رودخانه سیاه آب با توجه به عبور فاضلاب شهری ، شستشوی مخازن زباله وضدعفونی آنها ، شستشوی مستمرجداول واختصاص نیروی خدمات شهری درشیفت شب جهت پاکسازی ونظافت معابر اصلی شهرتعمیروبازسازی مبلمان شهری به همت واحد137و...رامی توان یادآورشد.

گفتنی است قرار گرفتن سطل‌های زباله در معرض عوامل طبیعی به مرور زمان آن ها را مستهلک می نماید که حوزه خدمات شهری در راستای مرتفع نمودن این مشکل و بهسازی نمای بصری شهر به صورت مستمر اقدام به تعویض،تعمیر و بازسازی مخازن معیوب می کند.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/7249
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 10:24 1400/7/25