خدمات شهري رفع نواقص روشنایی پارك ها ومعابرشهرومیادین محدوده شهرحسن آباد 1403/3/16

شهردارحسن آباد از رفع مشکل روشنایی معابر وپارک های سطح شهر خبر...

شهردارحسن آباد از رفع مشکل روشنایی معابر وپارک های سطح شهر خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد؛ شیرزادیعقوبی با اشاره به وضعیت نامناسب روشنایی برخی از پارک ها ومعابرشهر، اظهار کرد: روشنایی پارک‌ها ومعابرشهر علاوه بر اینکه هنگام شب زیبایی بصری به شهر می‌بخشد، آسایش و امنیت بیشتر شهروندان را نیز فراهم می‌کند.

وی افزود، دراین راستا وبراساس مطالبات جدی شهروندان درخصوص تامین روشنایی معابر،شهرداری بیش ازحدوظایف واختیارات خودطی دوره ششم ومدیرت شهری جدید نسبت به تامین روشنایی معابربا اجرای طرح های مختلف ازجمله تعویض کلیه پایه چراغ های بلوارهای اصلی شهراقدام نموده است وهمچنان کارساماندهی ،بهسازی واصلاح روشنایی معابروپارک های سطح شهرهمچنان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد، علاوه بر اصلاح و بهسازی روشنایی معابرشهری، روشنایی بوستان ها وپارک های سطح شهر،میادین ورودی نیزبا پیگیری حوزه خدمات شهری واحدتاسیسات اصلاح شده است، همچنین تعمير و نگهداري پس از بهسازي به شكل جدي پیگیری ودنبال خواهدشد.

وی افزود: :  بسياري از خدمات در شهرداري به نحو احسن  و به موقع انجام مي شودولی متأسفانه در برخی از پارک‌ها ومعابرشهربا تخریب وسرقت اموال عمومی از جمله شکسته شدن لامپ‌ها و کابل‌های زیرزمینی مربوط به روشنایی با مشکل خاموشی پارک‌ها مواجه هستیم، كه لازم است شهروندان در اين زمينه با شهرداري همكاري و همراهي لازم را داشته باشند.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/7636
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 10:04 1403/4/4