خدمات شهري مسئول آتش نشانی شهرداری حسن آبادفشافویه خبرداد1401 1401/4/8

🔹درسه ماهه نخست سال 1401 ، آتش نشانی...

🔹درسه ماهه نخست سال 1401 ، آتش نشانی شهرداری حسن آباددر 57عملیات نقش آفرینی کردند.

📁به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه :  محبی مسئول آتش نشانی شهرداری گفت ، وسعت سرزمینی شهرحسن آبادوبخش فشافویه ، واحدآتش نشانی شهرداری حسن آباد علاوه برخدمات رسانی درحوزه شهردر تمامی ماموریت های بخش فشافویه درمسیرهای اتوبان تهران قم وجاده قدیم قم تاگردنه نعلبندان وجاده چرمشهر، مجتمع های دامگستر ، روستا های همجوار، و...نیز حضوریافته ودرحدتوان خوداقدام به خدمات دهی می کنند.

🔸وی درادامه به تشریح عملیات های انجام شده درسه ماهه نخست سال 1401 پرداخت وافزود ، درکنارماموریت های محوله که باجدیت دنبال می شود، نیروهای این مجموعه اقدام به آموزش شهروندی و...در حین خدمت نیز می پردازند.

عملیات انجام شده توسط پرسنل اتش نشانی شهرداری حسن آباددرسه ماهه نخست سال جاری   بدین شرح می باشد :

 🚒اطفاع حریق خودرو 7مورد

 🚒اطفاع حریق مسکونی 7مورد

 🚒اطفاع حریق ضایعات2مورد                                                                                                                                                                                                                                 🚒 اطفاع حریق تجاری واداری 3مورد

🚒 امداد در تصادف جاده ای 20مورد

🚒 کشف جسد 1مورد

 🚒اطفاع حریق دامداری 3مورد

 🚒اطفاع حریق فضای سبز3مورد

🚒 حریق تابلوی برق 2مورد

🚒 حیوانات موذی 4مورد

 🚒گیرکردن دردستگاه صنعتی 1مورد

🚒بزگشایی قفل 4 مورد

  • hassanabadcity.ir/fastnews/4870
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 14:16 1401/5/19