خدمات شهري مسئول واحد فضای سبز شهرداری حسن‌آباد فشافویه خبر داد 1401/9/16

اقدامات و تدابیر ویژه شهرداری در فصول پاییز و زمستان باتوجه‌به شرایط جوی...

اقدامات و تدابیر ویژه شهرداری در فصول پاییز و زمستان باتوجه‌به شرایط جوی منطقه.

به گزارش روابط‌عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر حسن‌آباد فشافویه، مصطفی طاهری در این باره اظهار داشت: در سال جاری با آغاز فصول پاییز و زمستان و شرایط جوی حاکم در این منطقه فعالیت‌های واحد فضای سبز شکل دیگری به خود گرفت.

وی با اشاره به اینکه اقدامات مادر فصول مختلف با شرایط آب‌وهوایی تداوم دارد، افزود ازجمله برنامه‌های دردستورکاراین واحددرشش ماهه دوم سال، کاشت انواع گونه‌های گیاهی همخوان با شرایط جوی این شهر، کاشت گل های فصلی ، چمن زنی وحاشیه زنی ، وجین علف های هرز، هرس وفرم دهی درخچه ها ودرختان ، پابیل وآماده سازی بسترکاشت ،پخش کودحیوانی ومبارزه با آفات وبیماری هاخاک‌برداری وموارددیگر که طی سه‌ماهه پاییز آغازشده است.

مسئول فضای سبز شهرداری به آماده‌باش کامل نیروها و کارکنان فضای سبز در صورت بروز بحران دراثربارش برف زمستانی اشاره کردواظهارداشت: این نیروها در قالب گروه‌های مختلف با امکانات در اختیار درکنارنیروهای خدمات شهری و...به انجام‌وظیفه خواهندپرداخت

ایشان ازجمله برنامه های دردستورکارشهرداری درختکاری در قالب برنامه استقبال از بهار است که مناطقی که نیاز به کاشت نهال باشد، انواع گونه‌های مقاوم با شرایط اقلیمی منطقه کاشته خواهد شد

وی در ادامه خاطرنشان کرد: حفظ و نگهداری فضای سزدرشهربدون همکاری شهروندان امکان پذیرنخواهدبود و شهروندان هم بایددراین زمینه تلاش نمایند

  • hassanabadcity.ir/fastnews/4489
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 11:50 1401/11/19