خدمات شهري نصب زیرمخزنی بتونی درشهرحسن آباد 1400/10/30

نصب زیرمخزنی بتونی درشهرحسن آباد

نصب زیرمخزنی بتونی درشهرحسن آباد

رئیس خدمات شهری شهرداری حسن آباداز تعویض ونصب زیر مخزنی بتونی در سطح شهرخبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد: سیدمرتضی کرمانی مسئول خدمات شهری ، با بیان اینکه زیر مخزنی ها به عنوان یکی از اجزای مبلمان شهری که در زیبا سازی خیابان ها و ساماندهی سطلهای زباله شهری نقش دارند، گفت با هدف ارتقای بهداشت  زیست محیطی و جلوگیری از سرقت وپوسیدگی زیر مخزنی های فلزی نسبت به حذف زیر مخزنی های فلزی و جایگزینی با نوع  بتونی آن درسطح شهرآغازشدوطی هفته جاری درفازاول این طرح تعداد150 عددزیرمخزنی بتونی درسطح شهرنصب شد.

  وی زیر مخزنی های بتونی را زیباتر از نوع فلزی دانست و اظهار داشت: شستشوی این مخازن آسانتر  بوده و جلوه شهر را زیباتر می کند.

وی درادامه افزود طی ماه های اخیر کلیه مخزن های زباله سطح شهرکه نیازبه تعمیروتعویض داشت به انجام رسید واین روندهمچنان ادامه داردکه امید است با استمرار و همراهی شهروندان فهیم در ساختن شهری پاکیزه هر روز شاهد خدماتی نو و مطلوب از سوی شهرداری باشیم.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/6437
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 14:10 1401/3/8