مالي اولین نشست مجموعه مالی شهرداری حسن آبادفشافویه درسال 1400 1400/1/26

اولین نشست مجموعه مالی شهرداری حسن آبادفشافویه با هدف هم اندیشی وراهکارهای...

اولین نشست مجموعه مالی شهرداری حسن آبادفشافویه با هدف هم اندیشی وراهکارهای قانونی تحقق بودجه سال 1400درحوزه مالی شهرداری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه : منصورحسن لو مسئول مالی شهرداری طی سخنانی ضمن خیرمقدم وتشکروقدردانی ازعملکردمجموعه مالی درسال 99، نسبت به بررسی مواردضعف وقوت سال قبل، پیشنهادات لازم وراهکارهای مناسب رابه مجموعه مالی جهت تحقق بودجه 1400بارویکردکاهش هزینه ها ، استفاده بهینه از امکانات وتجهیزات موجوددرراستای انجام وظایف محوله وپیشبرداهداف شهرداری وایجادهماهنگی وتعامل مناسب با واحدهای مختلف شهرداری ورعایت دستورالعمل های ابلاغی مراجع ذیربط ونظارت هزینه کرداعتبارات مصوب دربودجه براساس ضوابط ومقررات تاکیدکردند.

درادامه مسئولین زیرمجموعه مالی شهرداری نقطه نظرات خودرابیان نمودند که موردتاییدوبه پیگیری مواردمطروحه تاکیدشد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/6415
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 13:02 1403/2/1