اخبار شهردار جلسه کمیسیون معاملات در شهرداری حسن آبادفشافویه 1401/10/12

جلسه کمیسیون معاملات در شهرداری حسن آبادفشافویه

جلسه کمیسیون معاملات در شهرداری حسن آبادفشافویه

طی دروروزگذشته جلسه کمیسیون معاملات درشهرداری باموضوع بازگشایی پاکت‌های مناقصات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر حسن آبادفشافویه؛ به نقل از مقدسی مسئول امورقرارداها، دراین جلسات بازگشایی پاکت‌های مناقصه اجرای پروژه بازسازی جداول فرسوده ،تعین پیمانکارتامین نیروی خدمات شهری ومزایده زمین های شهرداری، با حضورشیرزادیعقوبی شهردارواعضای کمیسیون معاملات درشهرداری برگزاروازطریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت نسبت به بازگشایی پیشنهادقیمت واسنادخواسته شده شرکت هااقدام شدوپس ازبررسی کامل اسنادشرکت هاواستعلامات نهایی آنهاشرکت های برنده مشخص ومعرفی می گردند.

اتنهای پیام/*

  • hassanabadcity.ir/fastnews/4450
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 13:02 1403/2/1