مالي جلسه کمیسیون معاملات در شهرداری حسن آبادفشافویه 00 1400/12/17

جلسه کمیسیون معاملات شهرداری حسن آبادفشافویه باموضوع بازگشایی پاکت‌های مناقصات برگزار شد.

جلسه کمیسیون معاملات شهرداری حسن آبادفشافویه باموضوع بازگشایی پاکت‌های مناقصات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر حسن آبادفشافویه؛ به نقل از مقدسی مسئول امورقرارداها، جلسه بازگشایی پاکت‌های مناقصه درخصوص۱ نرده گزاری فاز 2 بوستان فرهنگ 2-مزایده جایگاه های سوخت cngشماره 1و2 شهرداری برگزاروازطریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت نسبت به بازگشایی پیشنهادقیمت واسنادخواسته شده شرکت هااقدام شدوپس ازبررسی کامل اسنادشرکت هاواستعلامات نهایی آنهاشرکت های برنده مشخص ومعرفی می گردند.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/8057
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 13:02 1403/2/1