مالي 📣«آگهی مزایده عمومی» 1399/12/2

📣«آگهی مزایده عمومی»
🔷شهرداری حسن آبادفشافویه درنظرداردبه استنادمجوزشماره 787/104مورخ 02/11/99 شورای محترم اسلامی شهرنسبت به واگذاری وجمع آوری ضایعات سطح...

📣«آگهی مزایده عمومی»
🔷شهرداری حسن آبادفشافویه درنظرداردبه استنادمجوزشماره 787/104مورخ 02/11/99 شورای محترم اسلامی شهرنسبت به واگذاری وجمع آوری ضایعات سطح شهراز طریق مزایده عمومی باشرایط ذیل اقدام نماید.
🔶بدینوسیله از كليه پيمانكاران و شركتهاي  واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در مزایده جهت دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه وپس ازتکمیل نسبت به تحويل به دبير خانه شهرداري حسن آبادفشافویه  اقدام نمایند نمایند. ضمناً مهلت قبول پیشنهادات حداکثرده روز پس ازچاپ آگهی نوبت دوم خواهدبود.
🔸جهت کسب اطلاعات بیشتربه واحدامورقراردادهای شهرداری مراجعه نمایید.                                                                                                                                                      🔸روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه                                                                                                                                                                       
🔵صفحه رسمی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه دراینستاگرام                                                                                                                                            👈       @sh.hasanabad                                                                                                                                                                                                                                                        🔰جهت دریافت اخبار شهرومدیریت شهری درکانال اطلاع رسانی شهرحسن آبادفشافویه  عضو شوید🌐👇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             🔰سایت شهرداری حسن آبادفشافویه👈
 hassanabadcity.ir
//eitaa.com/sh_hasanabad
♻️کانال رسمی شهرداری در پیام‌رسان ایتا ♻️
📲@hasanabad_fashafoyeh💠کانال اطلاع رسانی شهرحسن آبادفشافویه

  • hassanabadcity.ir/fastnews/4280
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 13:02 1403/2/1