عمران آغاز عملیات تراش وروکش آسفالت بلواراصلی شهرحسن آباد 1400/6/24

سرپرست شهرداری حسن آبادازآغازعملیات تراش وروکش آسفالت بلواراصلی شهر(بلوارامام خمینی ره) با...

سرپرست شهرداری حسن آبادازآغازعملیات تراش وروکش آسفالت بلواراصلی شهر(بلوارامام خمینی ره) با اعتباری بالغ بر50 میلیاردریال با هدف بهسازی این معبرترانزیتی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد: سرکارخانم تاری وردی سرپرست شهرداری ، آسفالت مناسب معابروخیابان های شهررایکی از اولویت های شهرداری دانست وافزود، یکی از خواسته های به حق شهروندان محترم حسن آباداجرای عملیات آسفالت بلواراصلی شهربوده است که با توجه به اینکه بلوارمذکورجاده اصلی وترانزیتی پایتخت به شهرها واستان های جنوبی کشورمی باشد وبا توجه به عبورخودروهای سنگین دراین مسیرشاهدفرسودگی آسفالت دراین مسیرهستیم که طبق برنامه ریزی صورت گرفته وموافقت ومصوبه شورای اسلامی شهر ،اعتبار50 میلیاردی جهت تراش وروکش آسفالت این معبرپرترددترانزیتی اختصاص یافت وخوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته از امروزاین عملیات شروع شده وامیدواریم اجرای این طرح رضایتمندی شهروندان محترم رادنبال داشته باشد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/3318
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 10:24 1400/7/25