عمران آغاز فاز 1 عملیات لکه گیری معابرشهردرسال جاری 1401/4/18

📷آغاز فاز 1 عملیات لکه گیری معابرشهردرسال جاری...

📷آغاز فاز 1 عملیات لکه گیری معابرشهردرسال جاری

 شهردارحسن آباداز آغازفاز1 عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر این شهردرسال جاری خبرداد.

🏼به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد : شیرزادیعقوبی شهردارحسن آباددراین خصوص اظهارداشت ، آسفالت معابروترمیم نوارحفاری و...یکی از مطالبات اصلی شهروندان است که شهرداری درراستای جلب رضایت شهروندان با اولویت بندی وتامین منایع تلاش می کنددرکوتاهترین بازه زمانی ممکن دراین خصوص اقدام نماید.

🔹وی افزود: بنا به درخواست های مکرر شهروندان درملاقات های عمومی وارسال پیام وازآنجاکه کی از وظایف شهرداری فراهم نمودن رفاه وآسایش شهروندان درحوزه های مختلف بویژه شهری است، طی روزهای اخیر اکیپ پیمانکارآسفالت با نظارت حوزه فنی وعمرانی کارخودرراآغازکرده وتاکنون بخشی از این عملیات درمحدوده خیابان شیخ کلینی (ره) شهیدشریفی و...، به انجام رسیده وهمچنان ادامه دارد.

🔹وی درادامه افزود: شهرداری دراجرای برنامه های شهری وپروژه های زیربنایی نیازمندهمکاری شهروندان است تابا بهره گیری ازهمه ظرفیت ها وامکانات ، رفاه وآسایش رابرای همه شهروندان فراهم نمایدو ازصبروتحمل شما شهروندان گرامی که مارادراجرای این پروژه یاری می نمائید کمال تشکرراداریم ..

💐همراهی شما با ما افتخار ماست 💫                                                                                                                                                                                                                                   

  • hassanabadcity.ir/fastnews/1520
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 12:23 1402/12/10