عمران حل مشکلات ومعضلات شهر دردستورکارمدیریت شهری حسن آباد 1400/9/14

پیرودرخواست مکررشهروندان درخصوص اجرای عملیات عمرانی درکوچه شهیدرمضانی (بافت قدیمی شهر) طی روزهای گذشته...

پیرودرخواست مکررشهروندان درخصوص اجرای عملیات عمرانی درکوچه شهیدرمضانی (بافت قدیمی شهر) طی روزهای گذشته عملیات جدولگذاری آن آغازشده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه : با توجه به تاکیدات مدیریت شهری نسبت به رفع مشکلات ومعضلات شهردرحوزه های مختلف ، بویژه درحوزه عمران وخدمات شهر، طی روزهای اخیربا توجه به درخواست ساکنین کوچه شهیدرمضانی نسبت به بهسازی این کوچه، درراستای ارتقای سطح کیفی این معبردربافت قدیمی شهروهمچنین هدایت آبهای سطحی ، عملیات جدولگذاری آن آغازشده است.

براساس این گزارش ، دراین پروژه عمرانی نهرفرسوده ومستهلک جمع آوری شدوعملیات جدولگذاری طی روزهای اخیرآغازشده است وبه گفته مسئول عمران شهرداری پس از اتمام جدولگذاری عملیات روکش آسفالت آن نیز انجام خواهدشد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/8895
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 11:10 1400/11/6