عمران عملیات پیاده رو سازی با تخصیص اعتبار 30ميلياردريال درشهرحسن آباد 1403/4/17

شهردارحسن آبادازآغاز فاز يك سومين پروژه سال 1403 اين شهرداري با...

شهردارحسن آبادازآغاز فاز يك سومين پروژه سال 1403 اين شهرداري با اعتباري بالغ بر30 ميلياردريال خبرداد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري وشوراي اسلامي شهرحسن آباد: شيرزاديعقوبي شهردارحسن آباددرتشريح فعاليت هاي عمراني به اجراي عمليات پياده روسازي بخشي از بلواراصلي شهراشاره كردوگفت: بازسازی و ساخت پیاده رو از جمله فعالیت های سالانه شهری محسوب می شود که به منظور تسهیل در تردد عابرین و زیباسازی منظر شهری انجام می شود.

وي افزود، درسال جاري اعتباري بالغ بر30 ميليارريال اعتباربه اين امر اختصاص يافته وبا توجه به مصوبه شوراي محترم وانجام مناقصه ومشخص شدن پيمانكار، درادامه عمليات پياده روسازي بلواراصلي شهركه بخش از آن طي سالهاي گذشته انجام شده است ،پياده روسازي در ضلع شرقي بلوارامام خميني (ره) محدوده صندوق قرض الحسنه آغازوهمچنان ادامه دارد.

گفتني است ؛ پروژه فازيك كانال انتقال آبهاي سطي درمحدوده محله كنارگرداز پروژه هاي دردستوركاراين شهرداري بوده كه انجام شدوطي هفته هاي اخير عمليات احداث بلوارامام علي ،عمليات نهضت آسفالت معابرشهر، عمليات تكميل فاز2 بوستان فرهنگ ،طرح روشنايي كوچه ها ومعابر شهراز جمله اقداماتي است كه آغازشده وديگربرنامه هاي مديريت شهري درحوزه عمران نيزبه ترتيب اولويت وانجام مراحل قانوني مناقصه وتعين پيمانكارآغازخواهدشد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/4199
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 08:33 1403/5/1