روابط عمومي اجرای نقاشی دیواری پل زیرگذر ورودی شهرحسن آباداز مسیرآزادراه خلیج فارس 1402/8/29

اجرای نقاشی دیواری پل زیرگذر ورودی شهرحسن آباداز مسیرآزادراه خلیج فارس

اجرای نقاشی دیواری پل زیرگذر ورودی شهرحسن آباداز مسیرآزادراه خلیج فارس

با هدف زیباسازی و ساماندهی ورودی شهرنقاشی دیواری پل زیرگذراز مسیرآزراه خلیج فارس آغازشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد: پیروتاکیدات شهردارحسن آبادنسبت به ساماندهی وزیباسازی سطح شهربویژه مبادی ورودی با توجه به موقعیت آن که میزان بالای ترددشهروندان ومسافرین وصنعتگران درآن همراه است ونقاشی دیواری درکناراقدامات دیگری همچون اجرای عملیات روکش آسفالت ،تعویض تابلوهای خیرمقدم که طی هفته های اخیرانجام شد، می تواند در زیباسازی محیط، ایجاد شور و نشاط در ذهن شهروندان ومسافرین تاثیرگذار باشد،که دراولین مرحله عملیات نقاشی دیواری درپل زیرگذرورودی شهرحسن آباداز مسیرآزادراه خلیج فارس محدوده میدان قائم آغازوبه زودی تکمیل خواهدشد.

گفتنی است اجرای طراحی و نقاشی دیوارهای سطح شهربا هدف ساماندهی بصری و زیباسازی معابر همچنان ادامه دارد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/6351
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 10:04 1403/4/4