پروژه های شهرداری
بوستانت فرهنگ

100 درصد از پروژه انجام شده است

یکی از وظایفی که شهرداری درطول سال های اخیر برای خودتعریف کرد، ایجادبستری مساعدبرای افزایش نشاط اجتماعی است .ساخت بزرگترین بوستان ساحلی ودرکنارآن ایجاد فضای سبز ،شهربازی ووفضای تفرجگاهی ، مسیردوچرخه سواری ودرکنارآن احداث بزرگترین مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی برای بانوان که سالیان سال درقسمتی از این مجموعه مرگز تجمع معتادان متحاجرشده بود وبا اجرای پروژه احداث بوستان خانواده دراین نقطه از شه مامن امنی برای بانوان شهرجهت برنامه های فرهنگی ورزشی وتفریحی کلید خورد وبا جابجایی موتوری شهرداری که بخش اعظمی از این پروژه راتشکیل می داد واختصاص سوله های جهت ورزش بانوان گام بزرگی است که درشهرحسن ابادفشافویه برای بانوان برداشته شده ونشانگراهمیت به بانوان شهردارد

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 10:04 1403/4/4