پروژه های شهرداری
خانه فرهنگ

100 درصد از پروژه انجام شده است

توسعه برنامه های فرهنگی اجتماعی شهرداری دردوره مدیریتی جدیدسیرتکاملی وویژه ای برخودگرفت ،واولین اقدام مدیریت شهری تشکیل معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری با هدف سرعت بخشی به فعالیت های فرهنگی رغم خوردودرهمین راستا با هدف توسعه برنامه های فرهنگی وبراساس نیازسنجی صورت گرفته احداث اولین خانه فرهنگ با مصوبه شورای محترم درزمینی به مساحت 5350مترمربع درمحله بهشت واقع درخیابان مصلی دردهه فجرسال 97 کلنگ زنی شدوتاکنون عملیات اجرای فنداسیون با 24تن میلگردو350مترمکعب بتن و113.45تن اسکلت فلزی دیوارارکشی ونصب درب وپنجره ه به انجام رسید وهمچنان ادامه دارد.....

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 10:04 1403/4/4