ads
ads
ads
ads
ads
دیدگاه های اخیر
جستجو
مالي
جلسه کمیسیون معاملات در شهرداری حسن آبادفشافویه
جلسه کمیسیون معاملات در شهرداری حسن آبادفشافویه
«آگهی تجدید مناقصه عمومی»(تمدیدمدت زمان )
«آگهی تجدید مناقصه عمومی»(تمدیدمدت زمان ) نصب وراه اندازی دوربین های پایش تصویری فاز 2
📣«آگهی مزایده عمومی»
توزیع فیش‌های عوارض نوسازی و مشاغل شهرداری حسن آبادفشافویه آغاز شد
جلسه مزایده جمع آوری ضایعت سطح شهر حسن آباد
اولین نشست مجموعه مالی شهرداری حسن آبادفشافویه درسال 1400
جلسه کمیسیون معاملات در شهرداری حسن آبادفشافویه
جلسه کمیسیون معاملات در شهرداری حسن آبادفشافویه 00
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 12:23 1402/12/10